UA-108520990-1 Barcelona Technical Consultancy – Barcelona Technical Consultancy offers technical advice on REACH, CLP and Safety Data Sheets. REACH and Biocidal Records. Experts in IUCLID, R4BP and REACH-IT. Training.

Barcelona Technical Consultancy

Barcelona Technical Consultancy ofereix assessorament tècnic sobre REACH, CLP i fulls de dades de seguretat. REACH i Biocidal Records. Experts en IUCLID, R4BP i REACH-IT. Formació.

Estudiem cada cas en profunditat per oferir la millor solució per a cada empresa.

 • Woody Allen
  El 80% de l'èxit es basa simplement en insistir
  Woody Allen
 • Comprometerse amb una meta és el primer gran pas per aconseguir una meta. El segon és treballar amb perseverança fins arribar a ella
 • Paul J. Meyer
  La productivitat mai és un accident. Sempre és el resultat d'un compromís amb l'excel·lència, planificació intel·ligent i esforç concentrat
  Paul J. Meyer
 • Howard Schultz
  Quan estàs envoltat de persones que comparteixen un compromís apassionat al voltant d'un propòsit comú, tot és possible
  Howard Schultz
 • Tom Flores
  Un compromís total és de summa importància per assolir el màxim rendiment
  Tom Flores

BARCELONA TECHNICAL CONSULTANCY és una empresa d’assessorament tècnic, especialitzada en l’acompanyament dels registres de substàncies químiques segons el Reglament Europeu REACH (Regulation (EC) No 1907/2006) i el registre de productes biocides segons el Reglament Europeu de Biocides BPR (BPR, Regulation (EU) 528/2012). També realitzem seguiment de les fitxes de seguretat segons CLP (Regulation (EC) No 1272/2008) així com assessorament en l’etiquetatge dels productes.

A més ens dediquem a l’assessorament en la gestió de qualitat de l’empresa i desenvolupem projectes per a la millora del funcionament intern. El nostre objectiu final és millorar el dia a dia del fabricant i optimitzar la producció, així com cobrir els requeriments legals dels productes que surten al mercat, per poder-los comercialitzar amb la tranquil·litat d’un compliment legal assegurat (Regulatory Compliance).

 

Contacte

Sonia Bautista Ortiz

Eng. Tècnica Industrial –esp. Química Industrial. 

Col·legiada Núm. 25690
Llicenciada en Ciències Ambientals (UAB)

Telèfon: +34 681 360 846.

Fax: +34 935 431 387.

info@barcelonatechnicalconsultancy.com