UA-108520990-1 Barcelona Technical Consultancy – Barcelona Technical Consultancy offers technical advice on REACH, CLP and Safety Data Sheets. REACH and Biocidal Records. Experts in IUCLID, R4BP and REACH-IT. Training.

Barcelona Technical Consultancy

Barcelona Technical Consultancy ofereix assessorament tècnic sobre REACH, CLP i fulls de dades de seguretat. REACH i Biocidal Records. Experts en IUCLID, R4BP i REACH-IT. Formació.

Estudiem cada cas en profunditat per oferir la millor solució per a cada empresa.

 • Tom Flores
  Un compromís total és de summa importància per assolir el màxim rendiment
  Tom Flores
 • Paul J. Meyer
  La productivitat mai és un accident. Sempre és el resultat d'un compromís amb l'excel·lència, planificació intel·ligent i esforç concentrat
  Paul J. Meyer
 • Woody Allen
  El 80% de l'èxit es basa simplement en insistir
  Woody Allen
 • Howard Schultz
  Quan estàs envoltat de persones que comparteixen un compromís apassionat al voltant d'un propòsit comú, tot és possible
  Howard Schultz
 • Comprometerse amb una meta és el primer gran pas per aconseguir una meta. El segon és treballar amb perseverança fins arribar a ella

BARCELONA TECHNICAL CONSULTANCY és una empresa d’assessorament tècnic, especialitzada en l’acompanyament dels registres de substàncies químiques segons el Reglament Europeu REACH (Regulation (EC) No 1907/2006) i el registre de productes biocides segons el Reglament Europeu de Biocides BPR (BPR, Regulation (EU) 528/2012). També realitzem seguiment de les fitxes de seguretat segons CLP (Regulation (EC) No 1272/2008) així com assessorament en l’etiquetatge dels productes.

A més ens dediquem a l’assessorament en la gestió de qualitat de l’empresa i desenvolupem projectes per a la millora del funcionament intern. El nostre objectiu final és millorar el dia a dia del fabricant i optimitzar la producció, així com cobrir els requeriments legals dels productes que surten al mercat, per poder-los comercialitzar amb la tranquil·litat d’un compliment legal assegurat (Regulatory Compliance).

 

Contacte

Sonia Bautista Ortiz

Eng. Tècnica Industrial –esp. Química Industrial. 

Col·legiada Núm. 25690
Llicenciada en Ciències Ambientals (UAB)

Telèfon: +34 681 360 846.

Fax: +34 935 431 387.

info@barcelonatechnicalconsultancy.com