UA-108520990-1 Biocidas: BPR (Reg. EU 528/2012), RD 3349/83 – Barcelona Technical Consultancy

Biocidas: BPR (Reg. EU 528/2012), RD 3349/83

BPR
IUCLID, SPC, R4BP3: Substàncies Actives, Productes biocides
RD 3349
  • R4BP 3: Alta i gestió en el portal R4BP3, vinculat a la ECHA (Agència Europea de Substàncies i Productes Químics), necessari per al registre de productes biocides segons la BPR o Reglament (EU) 528/2012 sobre la comercialització de biocides.
  • BPR: Registre de productes biocides fabricats o importats a la Unió Europea, a través del portal R4BP3 i mitjançant el programa informàtic oficial de la ECHA, IUCLID6.
  • NATIONAL REGISTRATION – transitional period: Registre de productes biocides a l’estat espanyol en fase transitòria, segons el RD 3349/83, a través del Ministeri de Sanitat.
  • ROESP (ROESB): Alta de l’empresa en el ROESP (o ROESB), requeriment imprescindible per poder comercialitzar productes biocides.
  • BIOCIDES FORMULATION: Assessorament en la tria de les substàncies actives biocides.
  • BIOCIDES LABELLING: Assessorament en l’etiquetatge dels productes biocides.