UA-108520990-1 QUALITAT – Barcelona Technical Consultancy

GESTIÓ DE QUALITAT

Assessoria Qualitat
Implantació i seguiment
ISO 9.001:2015 Formació
  • Implantació, gestió i assessorament del Sistema de Qualitat i implantació de ISO 9001:2015.
  • Nous plantejaments de gestió de qualitat en millora contínua.
  • Seguiment i traçabilitat en la producció i distribució de productes.
  • Formació als treballadors