UA-108520990-1 Regulatory Affairs / Product Stewardship – Barcelona Technical Consultancy

Regulatory Affairs / Product Stewardship

Diagnòstic normatives aplicables en el producte final
Comunicació amb proveïdors i clientes
Elaboració de certificats de cumpliment
  • Diagnòstic sobre la normativa aplicable al producte final.
  • Sol·licitud de compliment a proveïdors del REACH i altres regulacions relatives al producte final aplicables.
  • Realització de certificats conforme compliment del REACH i altres regulacions per a clients.
  • Serveis per a Usuaris Intermedis i fabricants d’articles.
  • Gestió IMDS, pròpia del Sector Automoció.